Kurser / Permakultur Design Kursus (PDC), 2018

Program

Undervisningen starter hver dag kl. 8.30 og slutter kl. 21.

Kurset er interaktivt, og du vil som deltager blive aktivt involveret, samt udføre små designopgaver i løbet af de forskellige emner. På kursets sidste del vil du i samarbejde med andre deltagere arbejde på et mere dybdegående design.

På kurset ser vi levende eksempler på bl.a.: økologisk byggeri, fleks- og masseovne, røgvasker, regnvandssystemer, integreret dyrehold, skovhaver, køkkenhaveteknikker og spildevandsrensning.
 
Programmet omfatter:
 • Begrebsafklaring: hvad er permakultur?
 • Økologi, bæredygtighed & regenerering af ressourcer
 • Permakultur etik & principper
 • Designprocessen: zone & sektoranalyse
 • Landskabet: om at læse landskab, keyline design & holistisk afgræsning
 • Formgivning & Naturens Mønstre
 • Vedvarende og fornyelige energikilder, energibesparende teknikker
 • Vedvarende energisystemer
 • Jord & mulddannelse
 • Næringsstofkredsløb
 • Kompostering & muldtoiletter
 • Havedyrkning med omtanke for jorden: teknikker & metoder
 • Nytteplanter og flerårige grøntsager
 • Etablering af mikroklimaer til plantedyrkning
 • Skovhaven som dyrkningsmodel
 • Vand i landskabet, det levende vand
 • Vandkredsløbet & spildevandsrensning
 • Vandplantesystemer og aquakultur
 • Affald & affaldshåndtering
 • Genbrug i dagligdagen
 • Bæredygtigt byggeri: Materialer, indeklima & genbrug
 • Bystrukturer & byøkologi
 • Organisation: Permakulturens 5te Element
 • Basisdemokratiske beslutningsprocesser, lokal beboerorganisering
 • Økonomi og grønne penge, LETS
 • Sund kost & selvforsyning
 • Mælkesyregæring
 • Bioregioner, fødevarer og land-til-by netværk
 • Permakulturnetværket: Nationalt og Internationalt
 • Kriterier for diplom & hvortil herfra?

 

I 2018 afholder vi to Permakultur Design Kurser. Begge kurser strækker sig over to uger.

Permakultur Design Kursus

et 2-ugers helhedstænkende kursus på Friland i 2018

Kursus I:
d. 26-31. marts & 2-8. juli (begge dage inkl.)(uge 13 & 27)
 
Kursus II:
d. 20-25. august & 15-21. oktober (begge dage inkl.)(uge 34 & 42)
Permakultur Design Kursus er
 • for dig der ønsker at få mere viden om bæredygtig, regenererende livsstil,
 • for dig der vil kunne lave helhedstænkende design,
 • for dig der drømmer om at realisere en forsvarlig fremtid,
 • for dig der ønsker et kursus med praktisk relevans og erfarne undervisere,
 • for dig, der vil have Permakultur Certifikat, og
 • for dig der vil forstå dine omgivelser bedre.

Godt at vide…

Permakultur Design Kurset er et internationalt standardiseret kursus i den forstand, at 70% af indholdet er obligatorisk, uanset hvor i verden, man tager kurset. De resterende 30% er tilpasset den geografiske placering og ofte med et særligt fokus.
 
Det obligatoriske indhold inkluderer emnerne: Byggeri, Teknologi & værktøjer, Uddannelse & kultur, Helbred & åndeligt velbefindende, Penge & økonomi, Jordbesiddelse & lokalstyre, samt Land- & naturforvaltning.
 
Den engelske betegnelse for Permakultur Design Kursus er Permaculture Design Course, eller forkortet PDC. Som minimum omfatter et Permakultur Design Kursus 72 undervisningstimer.
Kurset her er et udvidet kursus med i alt 88 reelle undervisningstimer.
 

Bonus - mere end som så

På hvert kursus har vi særligt fokus på forskellige emner. Emnerne rækker ud over det obligatoriske indhold. Vi inviterer udenlandske eksperter til - hvilke afslører vi først umiddelbart før kursets start. Bemærk at denne del (ca. 2 dage) foregår på engelsk med dansk oversættelse efter behov. Resten af kurset foregår på dansk.

Sammen kan vi mere

På kurset underviser:
Fra venstre Cathrine Dolleris, Karoline Nolsø Aaen (kursusarrangør) og Tycho Holcomb.

Cathrine Dolleris har erfaring med permakultur i Sydafrika, Nepal og Vietnam. Hun er bestyrelsesmedlem i foreningen Permakultur Danmark, og koordinator for det danske netværk af LAND permakultur demonstrationscentre.
Cathrine er aktiv permakulturist og er i gang med at retrofitte sit nye gamle bondehus på hendes LAND Center, Kattekærhus på Orø i Isefjorden. Cathrine underviser løbende på hele kurset.
 
Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen bor på Friland i et selvbygget off-grid halmhus med integreret dyrehold, skovhave, køkkenhave, planteskole og nybeplantet skovlandbrug. Stedet er et akkrediteret LAND Center, hvor permakultur kan opleves i praksis. Tycho er selvlært plantemand med stor passion for spiselige vækster og selvforsyning, mens Karoline er uddannet biolog med fokus på kredsløb og jord. Begge arbejder de med design af dyrkningssystemer på lille og stor skala, samt formidling af permakultur.
 
Kurset arrangeres af Karoline og det vil være hende du som deltager har kontakt med i dagene op til kurset.
 
Alle tre undervisere er diplomholdere i permakultur, hvilket er din garanti for at vi har længerevarende, dybdegående erfaring med praktisk permakultur.
 
Gæsteundervisere Herudover vil der på kurset være diverse oplæg af en række specialister inden for energisystemer, bæredygtigt byggeri og bæredygtige økonomisystemer. Vi afslører hvem, når vi nærmer os første undervisningsuge!
 
Kurset er godkendt af foreningen Permakultur Danmark. Det er din garanti for, at kurset undervises af kompetente undervisere som praktiserer permakultur til daglig, aktivt deltager i nationale og internationale permakulturnetværk og sammenhænge, har uddannet sig i formidling og undervisning af permakultur, samt ikke mindst altid arbejder for at kurset er af højeste kvalitet.
 

Certifikat i Permakultur

Efter succesfuld deltagelse på Permakultur Design Kurset tildeles du et Certifikat i Permakultur. Som certifikatholder har du ret til at kalde dine egne designede projekter ”Permakultur” og undervise på korte kurser i permakultur. Se gerne mere om Permakultur Certifikat og kursets formelle krav her.
 
NB! Det er en forudsætning for at modtage Permakultur Certifikatet, at du deltager ALLE dage. 

I Skandinavien er det mellem de nordiske permakulturforeninger besluttet, at Permakultur Design Kurset skal kvalitetssikres af permakultur diplomholdere, så deltagerne derved er sikret i indhold og relevans.

Lokaliteten, Friland

Kurset holdes i økolandsbyen Friland på Djursland (35 km fra Aarhus). Friland blev landskendt som følge af DRs dokumentarudsendelser om etableringen af økolandsbyen fra 2001. I dag består andelsforeningen Friland af 42 husstande med fokus på bæredygtig byggeri, minimering af affald, forsvarlig spildevandsrensning og en mangfoldig skare af beboere i alle aldre. Landsbyen summer af eksempler på praktisk permakultur og er derfor et oplagt sted at afholde et permakultur design kursus. Du kan læse mere om Friland via linket her.
 
Adressen er: Ravnen 4, Feldballe - 8410 Rønde.

Permakultur Design Kursus er værktøjer til helhedstænkende omstilling af alt der har med livet at gøre med afsæt i de tre etikker: Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker, og en Ligelig fordeling af Ressourcer.
På kurset føres du igennem alle emner af blomsten herunder.

Permakultur Design Kurset giver indblik i helhedstænkende og bæredygtig livsstil - fra byggeri til selvindsigt, fødevare til energisystemer.

Tilmelding sker ved at udfylde blanketten her, samt indbetaling af kursusgebyret.

Tilmeldingsblanket: Kursus # I, uge 13 & 27, 2018
 
Tilmeldingsblanket: Kursus # II, uge 34 & 42, 2018
 

Priser & faciliteter

Alm. deltagende: 8.000 kr
Studerende/lav indkomst: 6.200 kr
Firma: 10.000 kr (kvittering sendes til dit firma)
 
Prisen inkluderer fuld økologisk kost, undervisning, materialer, medlemsskab af foreningen Permakultur Danmark, bidrag til permakultur udviklingsarbejdet i U-lande, samt simpel overnatning på sovesal, telt eller yourt. Ved tilmelding har du mulighed for at opgradere din soveplads :)
 
OBS: Bemærk at det ikke er muligt at medbringe børn, familie eller kæledyr på kurset pga. begrænsede overnatningsfaciliteter/opholdsrum.
 
 
Myrrhis v/Tycho Holcomb | CVR: 34829594 | Friland 30, 8410 Rønde - Denmark | Tlf.: +45 2423 3883