Skovlandbrug/Agroforestry / Projekt: Flerårig Grønt - FØL / Delleverancer pr. 31. dec. 2021

Delleverancer pr. 31. dec. 2021


 
Alle planlagte aktiviteter i 2021 er nået. På de afholdte projektmøder er det besluttet at udvide projektet i 2022 med et øget fokus på de flerårige grøntsagers potentielle udbredelse og produktion.
 
I menuen til venstre ses årets resultater for fire af projektets arbejdspakker (AP).

• I 2021 har projektdeltagerne evalueret dyrkning, opformering og etablering af udvalgte flerårige grøntsager på tre lokaliteter. Videnssyntese om dyrkning og brugen af planterne, herunder kulinariske muligheder og potentialer fra 2020 er viderebearbejdet (se her).
 
• Fem udvalgte flerårige grøntsager er blevet undersøgt for ernæringsværdier (se her).
 
• Under projektet er samarbejde med svenske og amerikanske kollegaer blevet etableret. Bl.a. udveksles dyrkningserfaring og resultater for ernæringsværdier for at opnå synergieffekt ml. internationale samarbejdspartnere.
 
• Artikler i Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad ”Natur & Miljø” under tema om fremtidens landbrug, juni 2021 (oplag: 121.764).
 
• Udgivelse af bogen ”Mad med Flerårige Grøntsager”, Myrrhis
 
Myrrhis v/Tycho Holcomb | CVR: 34829594 | Friland 30, 8410 Rønde - Denmark | Tlf.: +45 2423 3883 | myrrhis@friland.org