Rådgivning / Diplom i Permakultur

Vi (Tycho & Karoline) er begge akkrediterede Diplom i Permakultur og aktive diplomholdere i Norden. Karoline er fungerende Diplomvejleder.

Hvad er Diplom i Permakultur?

Diplomprocessen i permakulturdesign bygger på selvstyret planlægning og læring. Hvor lang tid du behøver for at forberede dit diplom er individuelt, dog kræves minimum 2 års arbejde med 10 designs for at kunne ansøge om diplomet. Designs kan være både fysisk- og socialt baserede.

Karoline er diplomvejleder under Nordisk Permakultur Akademi. Akademiet arbejder for at give diplomaspiranter den bedste vejledning under diplomforløbet. Du kan læse om retningslinjer for processen her:Nordic Permaculture Academy
 
For at starte diplomprocessen skal du som minimum have permakulturcertifikat. Det er underordnet, hvor i verden du har taget kurset (72 timers PDC) så længe dit certifikat er gyldigt.

Hvorfor have Diplom i Permakultur?

Som Permakultur Diplomholder er du ansvarlig for at sikre at permakultur som koncept og praksis forbliver intakt og videreføres. Diplomet er først og fremmest en slags licens, som Permakultur Danmark og Nordisk Permakultur Akademi giver for officielt at bekræfte, at diplomholderen kan:

 • være en repræsentant for permakultur-bevægelsen i offentligheden på egen hånd
 • kvalitetssikre PDC-kurser samt arrangere PDC-kurser
 • kvalitetssikre projekter og drive professionel designrådgivning på egen hånd

Derfor indgår det som krav for at opnå et diplom, at du demonstrerer en indgående forståelse af permakulturens etik, principper og metoder og samtidig kan formidle dem, at du har produceret en omfattende portefølje af designarbejde og at dine design viser din forståelse. Diplomet bliver tildelt enkeltindivider, ikke områder eller projekter.

Diplom i Permakultur er oplagt til dig, som aktivt ønsker at indgå i formidling af permakultur på et professionelt niveau og aktivt deltager i organisationsarbejde med permakulturs udbredelse.

Generelt om Diplomforløbet med Karoline som vejleder

At lave et diplom i permakulturdesign er ganske enkelt en personlig rejse. Fra at have ideen til at få omsat den fine teori til virkelighed, ligger en rejse forude. En rejse, som uden tvivl kan give dig større ballast på livets færd! Som din vejleder er det Karolines opgave at støtte dig og give dig konstruktiv kritik undervejs, helt afhængigt af, hvor meget du har brug for og ønsker.
 
Med Karoline som vejleder kan du forvente følgende:
 • Et introduktionsforløb på 2 timer, hvor vi afstemmer dine forventninger og kravene til dit diplomarbejde. Her gennemgår vi din handlingsplan (Action Learning Pathway), så du kommer godt fra start.
 • En underskreven aftale mellem dig og mig, hvoraf det klart fremgår hvad du kan forvente af mig, og hvad jeg forventer af dig.
 • Vejledningstimer. Timerne inkluderer læsning af dit arbejde, besøg på designlokaliteten, vejledning pr. telefon eller email, og/eller møde hos mig.
 • Midtvejsevaluering med konstruktiv feed-back (5 timer). Det er op til dig, hvornår du føler du er ”klar”. For at få midtvejsevalueringen godkendt, skal minimum 3 af dine 5 designs kunne godkendes, mens 2 designs kan have mindre mangler.
 • Afsluttende evaluering, når du mener du er færdig og klar til at sende dit designarbejde videre til ekstern vurdering. For at nå til den afsluttende evaluering skal alle 10 designs kunne godkendes.
 • Formidling af kontakt til eksterne diplomholdere i norden, som vil 1) læse din(e) design og give dig feed-back, og 2) godkende dit arbejde til at kunne modtage Diplom i Permakulturdesign.
 • Godkendelse gennem Nordisk Permakultur Institut.
 • Arrangerer din præsentation på diplomtræf e.lign.
Du skal være opmærksom på, at du selv betaler min transport til/fra stedet, hvor vi mødes. Som udgangspunkt skal jeg ifølge de nordiske krav minimum besøge designlokaliteten én gang.
 
For at komme i gang med processen, kan du kontakte Karoline på myrrhis @ friland .org Derefter sender vi dig info om priser, nyeste retningslinjer, og vi arrangerer en dato for introduktionsmødet.


Myrrhis v/Tycho Holcomb | CVR: 34829594 | Friland 30, 8410 Rønde - Denmark | Tlf.: +45 2423 3883 | myrrhis@friland.org