Myrrhis SKOVLANDBRUG

Vores skovlandbrug ligger i trillebør-afstand fra vores hus på Friland. En perfekt afstand til dyrehold, grøntsagsdyrkning, planteskole og alt det andet, som kræver daglig pasning.

Myrrhis Skovlandbrug er et nytænkende jordbrug med metodeudvikling inden for integreret dyrkning af bær, nødde- og frugttræer, grøntsager og dyr tilpasset danske forhold.
Skovlandbruget består af 1 ha. forpagtet landbrugsjord. Derudover råder vi over yderligere 3 ha. som vi primært benytter til holistisk afgræsning med får og heste. I sommerhalvåret avler vi kaniner til slagt og salg.

Myrrhis Skovlandbrug består af

Myrrhis Planteskole

I planteskolen dyrker og opformerer vi flerårige grøntsager, bærbuske, frugt- og nøddetræer til salg til private. Vi har et stort fokus på frø-formering for at sikre en genetisk diversitet. Denne diversitet giver mulighed for at planter bl.a kan tilpasse sig nuværende klimaforhold og blive modstandsdygtige overfor skadevoldere.
Vores sortiment er i løbende udvikling. Vi holder åbent hver fredag i april-juni. Se her.

Høst-Selv-Grøntsags-Abonnement

På ca. 1000 m2 dyrker vi grøntsager til vores kunder, som selv kommer og høster i perioden maj – november. Grøntsagerne dyrkes i permanente, gravefri bede. Høst-selv-grøntsags-abonnement er en rigtig god model for os, da vores kunder forudbetaler deres abonnement inden sæsonen går i gang. På den måde ved vi, hvor mange vi skal dyrke til. Vores kunder kan høste grøntsager når det passer dem og får derved de mest friske og lækre grøntsager – og dem de bedst kan lide. Vi elsker at folk følger dyrkningssæsonen og har en direkte forbindelse til den mad, de spiser. En anden fordel ved abonnementsformen er, at vi ikke bruger tid på at høste, vaske og pakke grøntsager, som folk måske ikke vil have. Vi har stort set ingen udgifter til emballage og der er minimalt spild. Vi begyndte abonnement-modellen i 2019 og fortsætter gladeligt i 2020. Du kan læse mere her. Vi dyrker også udvalgte grøntsager til vores lokale gastronomi-stjerne og Michelin-restaurant Moment.

Slagtekaniner

Afgræsning i alleer mellem frugt- og nøddetræer varetages af vores kaniner, der hver især har store, mobile græsningshuse på 6 m2, som vi flytter 1-3 gange om dagen. På den måde får vi slået græsset uden at skulle bruge maskiner og kaninerne får de bedste urter og græsser at spise. Hunkaninerne får 2 kuld unger om året. Ungerne slagtes efter 3-4 måneder og sælges til vores kunder. I løbet af vinteren lever avlskaninerne af hø, æbler og rodfrugter. Vi medicinerer ikke og fodrer ikke med korn.

Æglæggere

Vores skønne hønseflok på 30 fugle bor i et mobilt hønsehus og indhegning, som vi flytter rundt i skovlandbruget om sommeren. Hønsene nyder godt af græsser og urter og vil på sigt også få glæde af bær og nedfaldsfrugt. Hønsene udfører en vigtig rolle udover at give næringsrige æg, som vi sælger til faste stamkunder. Lader vi hønsene gå på det samme areal i længere tid, får vi beriget jorden mere med deres afføring og klargjort arealer til dyrkning af afgrøder eller til udsåning af mere mangfoldige græs- og urteblandinger. Om vinteren bor hønsene mere stationært i ét af de områder, hvor vi skal dyrke grøntsager den kommende sæson.

Frugt- & Nøddetræer

Træerne er placeret i rækker med 14 meters afstand. Nøddetræerne består af valnød, hjertenød, ægtekastanje og hassel. Frugttræerne består af æble, pære, blomme, kvæde, morbær og kirsebærkornel.
Udover produktionstræerne dyrker vi mange træer til selektion af nye frugt- og nøddesorter. Vi prøver at finde frem til nye, tilpassede og robuste sorter, så vi kan tilbyde gode sorter til fremtiden. Vi har også en del, som er forsøgstræer (eks. amerikansk kaki (Diospyros virginiana), pawpaw). Vi dyrker også mange bærbuske både i alléerne og imellem træerne.
 
 
 
Myrrhis v/Tycho Holcomb | CVR: 34829594 | Friland 30, 8410 Rønde - Denmark | Tlf.: +45 2423 3883 | myrrhis@friland.org