Så er vi i gang! Pr. 1. januar 2017 har vi forpagtet 4 ha. jord, som vi allerede er ved at forvandle til skovlandbrug.

NYT PROJEKT

Myrrhis' SKOVLANDBRUG

Agroforestry

Vores nye projekt er et nytænkende jordbrug med metodeudvikling inden for integreret dyrkning af bær, nødde- og frugttræer, grøntsager og dyr tilpasset danske forhold. Projektet introducerer en ny jordbrugsform til det danske landbrug, som skal fremtidssikre vore fælles landressourcer.
 
Projektet er vores svar på, hvordan fremtidens bæredygtige jordbrug skal udformes.

Projektet ønsker at høste erfaringer med kombineret dyrkning af flerårige afgrøder igennem skovlandbrug (agroforestry) med høj biodiversitet og integreret dyrehold. Skovlandbrug vinder indpas i bl.a. Frankrig, England og USA. Dyrkningsformen tillader lokal forankring og forsyning, minimal jordbearbejdning og høst af afgrøder året rundt via intelligent udnyttelse af det økologiske kredsløb.
 
Projektet trækker på både traditionel og fremadsigtet viden, metoder og teknologier, kombineret med visionen om at fastholde liv og fællesskab på landet.

Projektet er en konkret omstilling af et dyrket landbrugsareal til et økologisk integreret landskab med fødevareproduktion i et lukket økosystem. Hvert element (eks. nøddetræ, bærbusk, rodfrugt og fjerkræ) indgår som en vigtig rolle i områdets næringsstofcyklus, samtidig med at jordstruktur og frugtbarhed opbygges via holistisk afgræsning og management.
 
Projektets tre primære fokusområder omfatter: Forsøg med nye og utraditionelle dyrkningsmetoder; Udvælgelse af nye arter og sorter for bedre modstandsdygtighed og større diversitet; samt Lokale jobs og afsætning af produkter. Projektet bygger på regenerativ omtanke af naturressourcer og jordvitalitet, hvorved der skabes bedre vilkår for kommende generationer – mennesker såvel som miljøet og kvaliteten af afgrøder.
 
Projektet bygger på følgende principper:
  • Vugge til vugge konceptet, hvorved unødigt spild undgås.
  • Økologisk tankegang med omtanke for jorden, hvorved sprøjtemidler og kunstgødning udelukkes.
  • Minimalt brug af fossilt brændstof, hvorved udledning af drivhusgasser minimeres.
  • Offentlig tilgængelighed, hvorved samfundet kan inspireres og inddrages.
  • Lokal andelstanke og forankring, hvorved projektet fremtidssikres.
  • Uafhængigt af økonomiske interesser.
  • Vidensdeling på tværs af generationer.
  • Dyrevelfærd og diversitet, hvorved sundhed prioriteres, samt
  • Permanent rodstruktur, så kulstoflagring sikres.

Målsætning

Projektets overordnede miljømæssige effekter omfatter:
*Øget jordvitalitet, kvalitet og struktur,
*CO2 lagring og minimal drivhusgasudledning,
*Forbedret vandmiljø og drikkevandskvalitet, og
*Større biodiversitet.
 
De forventede almennyttige effekter er bl.a.:
*Rekreativ landskabsudnyttelse,
*Genskabelse af jobs og liv på landet,
*Modstandsdygtig og sund fødevareproduktion, og
*Et mange-årigt spisekammer til glæde for kommende generationer.
Myrrhis v/Tycho Holcomb | CVR: 34829594 | Friland 30, 8410 Rønde - Denmark | Tlf.: +45 2423 3883 | myrrhis@friland.org