Info / Hvad er Permakultur?

Permakultur handler om bæredygtighed, etik, sund livsstil og regenerering af jordens ressourcer.

 Etikker

Permakultur er indbegrebet af tre centrale etikker. Med omsorg for jorden skaber vi forsvarlige systemer, der udnytter, bevarer og forbedrer naturens ressourcer såsom jord, luft, vand, varme og energi.
 
Med omsorg for os selv og hinanden imødekommer vi vores sociale, fysiske og spirituelle behov. Ved at samarbejde kan vi drage nytte af hinandens færdigheder og erfaringer, samt skabe rare og trygge forhold for os selv, vore omgivelser og efterkommere.
 
Med ligelig fordeling af jordens ressourcer sikrer vi, at alle får glæde af vores planet uden at drive rovdrift på naturen og hinanden. Det er en fordel for både nuværende og kommende generationer af såvel mennesker, planter og dyr.

Hvad er Permakultur?

Permakultur er løsningen på mange af tidens miljø, klima, energi og fødevarekriser. Det er en logisk og helhedstænkende designstrategi, der gør det muligt for alle uanset alder, køn, religion og kultur at skabe en bæredygtig fremtid.
 
Begrebet Permakultur blev introduceret i 1970’erne af australierne Bill Mollison og David Holmgren, og er siden blevet praktiseret og udviklet i hele verden. Det er et let anvendeligt værktøj, der bruges til helhedsplanlægning og implementering af økologisk bæredygtige systemer ved bl.a. at arbejde med naturen -og ikke imod den, samt at skabe kredsløbssystemer, der producerer mere energi end de forbruger.
 
Det giver mening for nutiden – og er en gave til eftertiden.
 
 En skøn høst af urter i august Urtespiralen gør det muligt at udnytte et større areal og er tilmed yderst dekorativ i haven

Permakulturhaven Myrrhis holder kurser med fokus på især selvforsyning, planter og havebrug. Ganske enkelt fordi det er vores store interesse og dagligdag!

Der er beskrevet en række forskellige principper af diverse praktiserende forfattere fra hele verden. Principperne fungerer som guidelines for, hvordan vi hver især kan leve etisk forsvarligt og yde omsorg for den fantastiske Jord vi lever på - og fortsat gerne vil leve af.

Er du interesseret i at vide mere findes der hovedsageligt engelsk litteratur, mens dansk litteratur er på vej.

I Danmark afholdes introduktionskurser af bl.a. www.GeoLiv.dk og certifikatkurser (72 timer/PDC) af bl.a. Permakulturhaven Myrrhis.

Endelig har du mulighed for at se og opleve praktisk permakultur på de ni danske LAND Centre. Permakulturhaven Myrrhis blev akkrediteret i 2014 og er permakulturdesign fra jordbund til tagryg.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger via kontaktformularen her på siden, eller læs mere om permakultur i Danmark på permakulturforeningens hjemmeside: www.permakultur-danmark.dk.

Designværktøj

Permakultur er design, der integrerer og skaber samspil mellem alle levende organismer, så nutidige og kommende generationers behov imødekommes. Et design omfatter observation og brug af intelligente løsninger. Det er vidtrækkende, inkluderende, integrerende og regenererende.
 
Et godt design er altafgørende for optimal udnyttelse og frugtbarhed af et element eller område. I permakultur designer man bevidst energi ind -eller ud, af et system ved zonering eller bevidst fysisk placering af elementer i forhold til, hvor meget energi og opmærksomhed, der kræves. Jo mere energi et element behøver, desto tættere fysisk placering på daglig færdsel og rutine.

Et permakulturdesign søger at skabe netværk eller indbyrdes relation mellem elementerne i designet. Der tages hensyn til udefrakommende påvirkninger, som eks. vind, støj, forurening og lysforhold i form af en såkaldt sektoranalyse. Når man designer et landskab, tages der også hensyn til stedets højdekurver og topografi. En stor del af energiforbruget kan reduceres ved at planlægge og designe ud fra landskabets form, så man ikke bruger unødig energi og tid på at arbejde mod landskabets naturlige form og udvikling, men derimod arbejder med de tilgængelige forhold.
Myrrhis v/Tycho Holcomb | CVR: 34829594 | Friland 30, 8410 Rønde - Denmark | Tlf.: +45 2423 3883 | myrrhis@friland.org