DELLEVERANCER 2021

Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


Alle planlagte aktiviteter i 2021 er nået. På de afholdte projektmøder er det besluttet at udvide projektet i 2022 med et øget fokus på de flerårige grøntsagers potentielle udbredelse og produktion.

I menuen til højre ses årets resultater for fire af projektets arbejdspakker (AP).


• I 2021 har projektdeltagerne evalueret dyrkning, opformering og etablering af udvalgte flerårige grøntsager på tre lokaliteter. Videnssyntese om dyrkning og brugen af planterne, herunder kulinariske muligheder og potentialer fra 2020 er viderebearbejdet (se her).


• Fem udvalgte flerårige grøntsager er blevet undersøgt for ernæringsværdier (se her).


• Under projektet er samarbejde med svenske og amerikanske kollegaer blevet etableret. Bl.a. udveksles dyrkningserfaring og resultater for ernæringsværdier for at opnå synergieffekt ml. internationale samarbejdspartnere.


• Artikler i Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad ”Natur & Miljø” under tema om fremtidens landbrug, juni 2021 (oplag: 121.764).


• Udgivelse af bogen ”Mad med Flerårige Grøntsager”, Myrrhis


PORTRÆT AF PROJEKTLOKALITETERNE

Her kan du læse om og se vores foreløbige aktiviteter og resultater fra 2020, 2021 og 2022.


DELLEVERANCER 2020


DELLEVERANCER 2021


DELLEVERANCER 2022

Projektet er støttet med midler fra