AP1.: Vidensyntese om flerårige grøntsager

Delleverancer 2022 - Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


Videnssyntese er udarbejdet i version 3.0.

Dyrkningserfaringer for 2020-22 fra de tre projektlokaliteter er sammenfattet i syntesen, der kan læses her.

Go' fornøjelse :)