AP4.: Smagstest & tilberedning

Delleverancer 2022 - Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


I 2022 blev foretaget fire smagstest af de mest lovende flerårige grøntsager, herunder udvikling af opskrifter. Smagstest blev foretaget hos ”Udengård Consult” og på de tre projektlokaliteter af projektdeltagerne. Resultaterne formidles i sammenhæng med de testede planters beskrivelse i vidensyntesen og på faktaark (AP1).Vi gør opmærksom på, at sankthansurt og sødskærm ikke kan markedsføres som følge af myndighedernes nuværende anbefalinger, før de fjernes fra listen over novel foods.