AP5.: Test af ernæringsmæssige værdier

Delleverancer 2022 - Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


I foråret 2022 er yderligere 3 flerårige grøntsager testet for ernæringsmæssige værdier og sammenlignet

med 2 almindelige enårige grøntsager. De 5 arter blev høstet og indsendt fra den samme lokalitet til

analyselaboratoriet samme dag. Resultatet ses herunder:Datablad for hver enkelt plante kan downloades her:


Flerårig grønkål - Brassica oleracea (blade) link
Alm. grønkål Brassica oleracea (blade) link
Skorzoner - Scorzonera hispanica (blade) link
Salat (blade) link
Stolthenriks gåsefod - Chenopodium bonus-henricus (blade) link


Plantematerialet er høstet i maj 2022 og analyseret af Eurofins.

Analyserne er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, 2022.