AP6.: Udbredelse af flerårige grøntsager

Delleverancer 2022 - Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


Udplantningsmateriale af udvalgte flerårige grøntsager blev i vinteren/foråret 2022 forspiret og udleveret til 3 eksterne grøntsagsavlere. Forud for levering af materialet fik avlerne vejledning i dyrkningsmetoder på en afholdt workshop. Avlerne har sidst på 2022 aflagt en foreløbig evaluering af de respektive planters etablering og potentiale. Evalueringen indgår i en afsluttende sammenfatning ved projektets afslutning i 2023.