Film

Tag med os på eventyr og lær mere om spiselige planters dyrkning, brug og oprindelse i vores små lærerige film - filmet i egen have, skovlandbruget og i det store udland

FLERÅRIG GRØNKÅL

Brassica oleracea - Perennial kale


Om forædlingsarbejde, dyrkning og muligheder med genetisk mangfoldighed.