Film

Tag med os på eventyr og lær mere om spiselige planters dyrkning, brug og oprindelse i vores små lærerige film - filmet i egen have, skovlandbruget og i det store udland

PLANTESKOLEN MYRRHIS

Besøg os og køb spiselige planter med hjem.