Film

Tag med os på eventyr og lær mere om spiselige planters dyrkning, brug og oprindelse i vores små lærerige film - filmet i egen have, skovlandbruget og i det store udland

STOLTHENRIKS GÅSEFOD

 Chenopodium bonus-henricus - Good King Henry


Om nordens quinoa - spinat og quinoafrø fra samme klimatolerante plante.